8 tips over MVO-communicatie – dat doe je zo!

1. Het grote waarom

Begin met waarom je MVO belangrijk vindt, en waarom je het doet. Waarom nu? Als je eerlijk bent over waarom jij aan MVO doet, pas dan kun je er geloofwaardig over communiceren. Het waarom als startpunt dus! Of het nu je intrinsieke overtuiging is, of je klanten of aandeelhouders erom vragen, wees eerlijk en draai er niet om heen. Daarnaast is het waarom niet statisch, maar dynamisch en ontwikkelt zich constant. Als de regelgeving je ertoe dwingt, kun je er ook lol in krijgen en ga je als bedrijf makkelijk steeds een stapje verder in het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

2. Communiceer over de reis

Want, duurzaamheid is geen doel op zich, maar is, zoals bij het waarom al benoemd, dynamisch. Het is het proces dat verandering, transparantie, merkbewustzijn en misschien uiteindelijk ook winst, creëert. Het is van essentieel belang om intern én extern transparant te communiceren over dat proces, ook al gaat dat misschien met vallen en opstaan. Ambities hebben is één, hoe je ze gaat realiseren is twee. Het delen van deze reis maakt je geloofwaardig.

3. Actief betrekken van je stakeholders helpt

Door in gesprek te gaan met focusgroepen, waarin bijvoorbeeld medewerkers, klanten en investeerders zitten, kun je niet alleen je MVO-beleid handen en voeten geven, maar ook hun informatiebehoefte in kaart brengen. Zo verzand je niet in lijvige rapporten maar communiceer je datgene naar behoefte via relevante kanalen. Zo ontstaat bovendien meteen betrokkenheid van stakeholders bij het MVO-beleid en laat je zien dat je transparantie serieus neemt en bouw je aan vertrouwensrelaties.

4. Open, eerlijk en authentiek

Voor alle bedrijven geldt: vertel niet alleen het goede nieuws, maar wees oprecht en genuanceerd. Openheid over eventuele controversiële kwesties is een must en wees enigszins bescheiden – voor geen enkel bedrijf is duurzaamheid het enige doel. Integreer MVO in je reguliere communicatie en marketing. Duurzame producten, diensten of publicaties zijn dan een natuurlijk onderdeel van je reguliere communicatie en dat maakt het echt en authentiek. Misschien heb je zelfs al ambassadeurs; fans die het verhaal over de duurzame ambities en praktijken van de organisatie (verder) vertellen.

5. Positieve en concrete verhalen voorop

Het is de uitdaging om positieve verhalen over MVO en duurzaamheid te creëren. Verhalen over de bijdrage van jouw MVO-beleid aan het oplossen van maatschappelijke en klimaat- en milieuproblemen. Daar is geen plaats voor ‘doom and gloom’: de enorme uitdagingen waar de wereld voor staat of de opofferingen die we moeten maken. Focus op het positieve: wat je nu doet. En wees concreet. Minder klimaatimpact of minder CO2-uitstoot zegt mensen niet zoveel. Maar dat je dit jaar zonnepanelen op je dak hebt gelegd en zelf voorziet in de elektriciteitsbehoefte zegt veel meer. Het resultaat is het hetzelfde – minder impact op het klimaat.

6. Verslaggeving: verplicht of niet?

Een MVO-beleid hebben is één, het uitvoeren en resultaten boeken is twee en erover communiceren is drie. Dan moet je echt met de billen bloot. Voor grote bedrijven is hier geen ontkomen meer aan, want er ligt nu een verplichting om niet-financiële informatie in het jaarverslag op te nemen. De EU heeft deze nieuwe richtlijn ingesteld die het de grootste organisaties van Europa verplicht openheid te geven over de niet-financiële informatie. Vanaf het verslagjaar 2017 moeten grote bedrijven communiceren over hun beleid op klimaat, milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Voor het MKB en de grootzakelijke markt is er nog geen verplichting, maar het starten met verslaggeving over MVO-thema’s is gewoonweg wel verstandig. Het geeft inzicht en speelt in op de wens van stakeholders voor meer transparantie op dit gebied.

7. Begin er mee en bouw het uit!

Juist als het nog niet verplicht is kun je er mee gaan spelen en bouw je ervaring op. Want het proces van verplichte MVO-verslaglegging is behoorlijk intensief; interviews met stakeholders en evaluaties van casestudies, inventarisatie op de MVO-thema’s, vastleggen van duurzame prestaties en ambities voor de toekomst. Afstemming met de actuele richtlijnen voor verslaglegging blijft daarbij een aandachtspunt.

8. Op welke platforms communiceren?

Communicatie over duurzaamheid is bij uitstek geschikt voor een interactieve website, een e-magazine, video’s, podcasts, en socialmedia-posts. De mogelijkheden zijn eindeloos. De keuze wordt gemaakt door de doelgroep: waar zijn zij actief? Maar vergeet niet dat het heel belangrijk is de communicatie (ook) te integreren in je reguliere eigen media. Duurzame producten, diensten of publicaties zijn dan een natuurlijk onderdeel van je reguliere communicatie en dat maakt het echt en authentiek. Neem het ook op in je PR-strategie.

Wil je aan de slag op het thema Klimaat binnen je MVO-beleid? Laat je dan inspireren >> klik hier

MVO-verslaggeving op orde en trots op het resultaat? Overweeg jouw verslag/bedrijf aan te melden voor de Kristalprijs 2018 of de Transparantiebenchmark

Direct met ons in contact? Bel met Jouke Roelfzema, 030-2326175 of vul ons contactformulier in!

Begin met typen en druk op enter om te zoeken