Duurzaamheid in Retail & Retail vastgoed

SSM is hét platform waar verschillende disciplines uit de Retail sector regelmatig samenkomen. De voornaamste doelstelling is het verzamelen, vergroten en uitwisselen van kennis over, en signalering van ontwikkelingen in de Retail(vastgoed)branche. Op 15 maart kwam het platform bij elkaar om meer te leren over duurzaamheid in hun sector.

Duurzaamheid. Niet direct de eerste prioriteit van de meeste ondernemers, want dit klinkt als kosten en niet als winstgevendheid. Een onterecht imago, want juist met het oog op de toekomst is duurzaamheid van essentieel belang. Wat speelt er op het gebied van duurzaamheid in ons vakgebied? Hoe kunnen we hier zelf mee aan de slag? Clemens Brenninkmeijer van Redevco en René Toet van Climate Neutral Group vertellen hoe zij in de praktijk met duurzaamheid omgaan en waarom dit zo belangrijk is.

Redevco op weg naar een ‘Paris Proof’ vastgoedportfolio

Het klimaat verandert en het is belangrijk om de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De gebouwde omgeving zorgt voor 30% van het wereldwijde energieverbruik en 30% van de CO2-uitstoot. Beton zorgt voor 35% van de klimaatimpact van de sector, waarbij cement de grootste boosdoener is. Niet vreemd dat er verwacht wordt, straks zelfs geëist dat in de vastgoedsector actie genomen moet gaan worden. Redevco laat zien wat zij daar nu al aan doen op dit moment. BREEAM is door Redevco geselecteerd als best passende beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Europees geaccepteerd en inmiddels is ruim 80% van de portfolio BREEAM gecertificeerd. Het energie- en waterverbruik en de CO2-uitstoot wordt gemonitord Redevco wil koploper zijn en speelt nu al in op de aanscherping van regelgeving op dit gebied, die er ongetwijfeld aankomt. Toekomstige risico’s hebben gewoonweg een prijs, ook als gebeurt dat nu nog niet. Zorg dat je er klaar voor bent!

Maar niet alleen omdat het moet.

“For the good of society” behoort tot het ethos van onze familie, stelt Clemens Brenninkmeijer van Redevco. Daar hoort de zorg voor de planeet bij. Wat Clemens het publiek meegeeft: Je moet willen veranderen. Start klein, niet makkelijk en we moeten nog leren. De oplossingen zijn er vandaag de dag al, wacht niet op technologische ontwikkelingen in de toekomst. Zie het als een reis waarbij je leert. En durf! Durf een lange horizon te nemen. Denk niet alleen na over het volgende kwartaal, maar richt je op de toekomst.

‘Leave no Footprint’

..is het eerste beeld dat verschijnt als René Toet, Managing Director bij Climate Neutral Group (CNG) het woord neemt. Zoals het er nu naar uitziet bereiken we de grens van 2 graden temperatuurstijging al binnen acht jaar. Blijven we onder de 2 graden grens, en liever nog 1,5, dan blijven de gevolgen en kosten van klimaatverandering beheersbaar. Veel mensen hebben geen idee dat niets doen leidt tot serieuze kosten, door meer extreem weer, verzekeringspremies en hogere belastingen om de aanpassingen (Deltaplan) te kunnen uitvoeren. De inspanning die we zullen moeten is enorm. Maar een olifant eet je in stukjes. Gewoon beginnen en stap voor stap.

Regelgeving en vrije wil

Het belang dat wij op dit moment in Nederland hechten aan klimaatbeheersing en milieubewustzijn zien we onder andere terug in de naamgeving van het Ministerie van Economische Zaken, dat nu het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heet. We zien het ook terug in de handhavingsverplichting die gemeenten nu hebben om ervoor te zorgen dat bedrijven binnen hun grenzen voldoen aan de wet Milieubeheer. Er komen veel strengere regels aan. Zo worden alle energiebesparingsmaatregelen die in vijf jaar terugverdiend kunnen worden, verplicht. Daar zal het bedrijfsleven enorm aan moeten wennen.

Money talks

Climate Neutral Group (CNG) adviseert en begeleidt organisaties die de omvang van hun CO2 footprint willen weten en willen verkleinen. Zo heeft CNG D-Reizen begeleidt. Voor € 350.000,- kon deze haar footprint serieus verkleinen met 200 winkels. De investering wordt in ca 2 jaar terugverdiend. ‘Money talks’, zegt René. Dit brengt steeds meer bedrijven in beweging. Zo heeft CNG de Groene Club, een project bij de KNVB geïnitieerd en voert momenteel de projectleiding. Amateurclubs worden geholpen om sneller duurzaam te worden met een positieve business case, wat blijkt uit de resultaten van de eerste pilot.

Gemotiveerd om het gewoon te doen!

Intrinsieke motivatie om de verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatimpact die je onderneming heeft! Tot slot neemt Ward Termeer, eigenaar/directeur van Sacha vanuit de zaal het woord. We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid, zegt hij en vervolgt: ‘dingen niet doen, omdat anderen ze niet doen of dat als excuus gebruiken om achterover te hangen is een zinloos. We moeten het gewoon willen doen; onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat ook onze kinderen een gezonde toekomst kunnen hebben.’ Sacha is aan de slag met Climate Neutral Group om te werken aan minder klimaatimpact: CO2-reductie door  energiebesparing.

Concreet weten waar je op kan besparen? Download onze whitepaper Energiebesparing of maak een afspraak!

Dit bericht is gebaseerd op het verslag van Jorien de Soet van Kordaat in Ruimte, geschreven voor Shopping Centre News.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken