Energiebesparing en klimaatneutraal ondernemen

Het bedrijfsleven van Nederland is genoodzaakt de klimaatimpact drastisch te verlagen door energie te besparen. Nederland heeft hiervoor een belangrijke stap gezet door afspraken vast te leggen in het Energieakkoord. Maar wat betekent het Energieakkoord voor jouw organisatie? En met welke maatregelen stimuleren (lokale) overheden het bedrijfsleven?

Climate Neutral Group ondersteunt organisaties bij het opstellen van klimaatdoelen en ambities, brengt focus in energiebesparende maatregelen en helpt bij de keuze voor CO2-compensatie via hoogwaardig geselecteerde klimaatprojecten. Hiermee bereik je effectieve resultaten om te voldoen aan het energieakkoord. En een bijdrage leveren is eenvoudiger dan menigeen denkt.

Wist je dat een MKB ondernemer gemiddeld 30 procent energie kan besparen door maatregelen te treffen die binnen drie jaar zijn terugverdiend?

Klaar voor de toekomst

Organisaties zien steeds vaker de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering. Maar hoe werkt energiebesparing binnen het bedrijfsleven? Met deze stappen ben je klaar voor de toekomst:

1. Maak een energiescan om het besparingspotentieel in kaart te brengen

2.  Bespreek de energiebesparende maatregelen in een adviesgesprek

3. Schakel een onafhankelijke adviseur in voor de realisatie van de energiebesparende maatregelen

4. Monitor het effect van de maatregelen

5 Succesfactoren

Energiebesparing kan kosten en CO2 drastisch verlagen. Bovendien geeft het je organisatie ook nog eens een goede reputatie. Welke doelen je ook stelt, met deze 5 succesfactoren kom je een heel eind op weg en kost je weinig energie.

1. Creëer interne bewustwording

Maak met een eenvoudige energiescan de businesscase van energiebesparing inzichtelijk voor je collega’s en directie.

2. Start met laaghangende fruit

Kies voor stapsgewijze implementatie en investeer de behaalde ‘energie-winst’ in de volgende set maatregelen.

3. Sluit aan bij stimuleringsprogramma’s vanuit de gemeente

Zoals bijvoorbeeld gesubsidieerde energiescans, inkoopcollectieven en financieringsconstructies.

4. Laat je ontzorgen naar een energie-efficiënte bedrijfsvoering

Neem een onafhankelijke partij in de hand die verschillende offertes voor energiebesparende maatregelen opvraagt en kijkt naar fiscale regelingen als EIA, MIA en SDE+, zo kun jij je richten op de core-business.

5. Monitor het energieverbruik na implementatie.

Een groot gedeelte van energieverbruik is toe te wijzen aan correct ‘gebruik’ door werknemers. Regeltechniek kan hierbij ondersteunen, maar ook bewustwording is van cruciaal belang voor (blijvende) substantiële kostenbesparingen.

Goed voor het klimaat

Daar gaat het uiteindelijk natuurlijk allemaal om. We weten dat we zuiniger en efficiënter met energie moeten omgaan en onze uitstoot drastisch moeten verminderen, om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Op deze manier zijn we klaar voor de toekomst en daarom is het Energieakkoord immers opgesteld. In onze gezamenlijke zoektocht naar een klimaatneutrale wereld hebben alle partijen, zowel gemeenten als bedrijven, een verantwoordelijkheid te nemen. Het nemen van die verantwoordelijkheid leidt als vanzelf tot een grotere beloning: een klimaatneutrale samenleving en een betere concurrentiepositie voor jouw onderneming.

Tijdens het seminar Future Fit op donderdagmiddag 31 mei geven we kennis en praktische handvaten om aan de slag te gaan met het terugdringen van je klimaatimpact. Zo kan ook jouw bedrijf Future Fit worden.

Wil je meer weten over het nieuwe ondernemen voor een beter klimaat?

Begin met typen en druk op enter om te zoeken