Meldingen Informatieplicht Energiebesparing lopen flink achter

Bij Climate Neutral Group is de Informatieplicht Energiebesparing inmiddels befaamd en berucht. Vóór 1 juli dienen alle bedrijven in Nederland met een jaarlijks verbruik boven de 50.000 kWh of 25.000 maardgas(equivalent) te rapporteren wat hun status is op het gebied van energiebesparende maatregelen. CNG helpt organisaties om deze rapportage bijtijds in te dienen.   

Om welke maatregelen gaat het? Per bedrijfstak zijn er lijsten opgesteld, de Lijst Erkende Maatregelen, waarin de maatregelen staan die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Begin 2019 zijn deze lijsten geactualiseerd.   

Investeringen met een rendement van > 15% blijven momenteel liggen  

Waarom is de Informatieplicht Energiebesparing in het leven geroepen? De hoofdreden is om Energiebesparing bij bedrijven te versnellen. We lopen namelijk gigantisch achter op dit vlak. De Wet Milieubeheer is sinds 1993 actief en wordt zeer mager nageleefd. Deze wet schrijft voor dat bedrijven álle energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen moeten nemen. Ongelofelijk wanneer je bedenkt dat een terugverdientijd van 5 jaar een rendement van ruim 15% inhoudt. Welke investeringen kunnen daar tegenop?   

Let op: het brandstofverbruik van de organisatie telt ook mee! 

De oplettende lezer heeft het waarschijnlijk al gespot: er wordt in de plichtbepaling gesproken over aardgasequivalenten. Wat zijn dat precies?  

Steenkool, stadsverwarming, diesel en zelfs droog hout. Stuk voor stuk brandstoffen die omgerekend kunnen worden in aardgasequivalenten. De omrekentabel van Infomil biedt inzicht. Dat alle brandstoffen worden meegerekend heeft grote consequenties. Het zorgt ervoor dat veel meer dan 125.000 bedrijven – die momenteel in beeld zijn – vallen onder de Wet Milieubeheer. Dienstverleners met een aardig wagenpark moeten door de toevoeging van het jaarlijkse benzine- en dieselverbruik ook voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing.  

Een kleine rekensom: een jaarlijks benzineverbruik van meer 24.000 liter is gelijk aan ruim 25.000 aardgasequivalenten. Een gemiddelde zakenauto rijdt jaarlijks zo’n 30.000 km. Gebaseerd op een verbruik van 1:15 zou een wagenpark van 12 auto’s dan al voldoende zijn om (exclusief overig gasverbruik) om onder de Wet Milieubeheer te vallen. Was dit bekend bij u?  

Een kans voor gemeenten om de wortel in te zetten  

Van de bedrijven die in beeld zijn, hebben nog maar enkele honderden momenteel gerapporteerd via de site van RVO. Dat zijn magere resultaten. En dat terwijl VNO-NCW al maanden bezig is met een landelijke voorlichtingstour. Gelukkig zien we dat steeds meer gemeenten de kans grijpen om op deze manier hun relatie met het lokale bedrijfsleven te verstevigen. Proactief de organisaties wijzen op de informatieplicht en ze hierbij zelfs faciliteren zorgt voor een prachtige wortelmethode: de ondernemer ontdekt hoge financiële rendementen op het gebied van energiebesparende maatregelen en gaat vol goede moed aan de gang. Gemeente Almere hanteert een soortgelijke methode waar de lokale economie een fikse injectie heeft gekregen. Een schitterend voorbeeld!   

Bent u werkzaam bij een gemeente en wilt u energiebesparing bij uw bedrijfsleven versnellen? Mail dan naar lieneke.knuyt@climateneutralgroup.com. 

Whitepaper Energiebesparing

Download de whitepaper:
Energiebesparing

  • Dit formulier verzamelt uw naam en e-mailadres zodat wij u aan ons nieuwsbriefbestand toe kunnen voegen. Hiermee houden we u op de hoogte over maatschappelijk verantwoord ondernemen. U leest in onze privacyverklaring alles over hoe wij uw verstuurde gegevens opslaan en beschermen.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken