Privacystatement

Climate Neutral Group is een social venture met een missie: een klimaatneutraal Nederland. Op deze website bieden wij content die de bezoekers inspireert om minder impact te hebben op het klimaat en samen met ons in actie te komen. Niet praten maar doen.

Naast inspirerende content, bijvoorbeeld over mooi business cases, interessante kennisdocumenten, informeren wij u over onze kennisevents en bieden wij u op diverse thema’s scans aan, zodat u precies weet waar u staat op dat thema. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparing en inzicht in uw CO2-uitstoot. Hoe ver bent u? Zet de eerste of de volgende stap voor een beter klimaat.

Nu het formele deel.

Climate Neutral Group B.V. , Arthur van Schendelstraat 650-748, 3511 MJ Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30180751, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Climate Neutral Group B.V. (te noemen CNG)
Arthur van Schendelstraat 650-748

3511 MJ Utrecht
Tel. +31 (0)30 2326170

Email: info@climateneutralgroup.com

Door gebruik te maken van bovengenoemde websites gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van deze website. CNG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die duidelijk en vrijwillig door u zelf aan ons verstrekt en akkoord te gaan met cookies. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres. Is er sprake van het afnemen van onze diensten, via een overeenkomst, verzamelen wij daarnaast meer gegevens die noodzakelijk zijn om betalingen te kunnen afhandelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid. Onze websites en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@climateneutralgroup.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van gegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten via een overeenkomst en/of daar gebruik van wilt gaan maken worden uw persoonsgegevens gebruikt om u offertes, facturen te sturen en betalingen te kunnen afhandelen. Daarnaast kunnen wij u informeren over wijzigingen in onze dienstverlening en prijsstelling, noodzakelijke informatie m.b.t. jaarlijkse informatie betreffende de update van emissiefactoren, nieuwsbrieven, kennisevents en congressen die wij organiseren en nieuwe dienstverlening die relevant kan zijn voor u. Voor de niet noodzakelijke informatie, dus wat geen betrekking heeft op de overeenkomst kunt u zich te allen tijde afmelden.

Als u persoonsgegevens via deze website vrijwillig heeft verstrekt en/of via een derde partij, die u toestemming heeft gegeven om uw gegevens met ons te delen, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, zoals Whitepapers, brochures, factsheets, om een evenement bij te wonen, op een onderzoek te reageren, om via een contactformulier contact met ons op te nemen, of om een verzoek te doen tot verzending van berichten en mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. U kunt zich ten allen tijde afmelden en/of ons verzoeken via info@climateneutralgroup.com geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze website door u verstrekte persoonsgegevens en interesse worden aangemaakt. Ook zullen wij op uw verzoek de door ons verzamelde persoonsgegevens van u verwijderen.

In alle gevallen mogen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CNG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval van een overeenkomst, hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. In het geval van gerechtvaardigd belang informeren wij u over datgene waarvan u heeft aangegeven Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 1 jaar in verband met onze backup-procedures.

Delen van persoonsgegevens met derden

CNG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CNG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Cookies. Deze lichten wij apart toe in onze Cookie Statement.

Software en services

Gravity Forms

Onze formulieren worden getoond middels de plugin Gravity Forms (van Rocketgenius, Inc.).

Bij het versturen van een formulier, wordt de data opgeslagen in de WordPress database. Hier worden dus ook mogelijke persoonsgegevens opgeslagen. Naast de ingevulde velden wordt er door het formulier ook nog het IP-adres van de gebruiker opgeslagen. Dit doen we om eventuele SPAMmers te blokkeren.
Op geen enkele manier wordt deze informatie gedeeld met Rocketgenius.

Elk formulier inzending wordt ook doorgestuurd naar ons marketing automation systeem, AgileCRM. Indien je cookies hebt geaccepteerd, worden bij het insturen van een formulier ook een AgileCRM cookie geïnstalleerd. Deze cookie onthoudt wie u bent, zodat we later relevante content kunnen aanbieden die beter bij u past.

De velden die worden doorgeschoten naar AgileCRM bevatten de ingevulde velden van het formulier. Bekijk de privacy policy van Gravity Forms hier.

Agile CRM

Het marketing automation systeem dat wordt gebruikt is Agile CRM. Dit database-systeem slaat data op van personen / bedrijven. Persoonsgegevens die hierin kunnen worden bewaard zijn: Naam, Functie, Bedrijfsnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Website, Adres.

Naast bovenstaande gegevens wordt er -indien je ons toestemming geeft om cookies te installeren- ook bijgehouden welke pagina’s u op de website bezoekt. Dit biedt ons de mogelijkheid om content aan te bieden die bij u past.

Onze nieuwsbrieven en e-mailcampagnes worden ook verstuurd met Agile CRM. Hierbij houden we bij wie op welke link klikt zodat we kunnen zien welke type content het beste aanspreekt bij de doelgroep van de nieuwsbrief / campagnes. Bekijk de privacy policy van Agile CRM hier.

Google Analytics

In Google analytics wordt het verkeer van onze website bijgehouden. Op deze manier analyseren we de prestaties van de website en kunnen we de effecten zien van onze marketing activiteiten. Google Analytics registreert o.a.:

 • Vanaf welke website kom je op deze website?
 • Hoe lang blijf je op deze website?
 • Welke pagina’s bekijk je?
 • Wat voor een apparaat / besturingssysteem / browser gebruik je?
 • Welke formulieren vul je in?

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen in Google Analytics. Deze data wordt niet gedeeld met derden, tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Bekijk de privacy policy van Google Analytics hier.

Google Optimize

Met regelmatig testen we onze website om te kunnen zien op welke pagina-variant een bezoeker het beste zijn/haar doel bereikt. Dit doen we met behulp van Google Optimize. Hiermee testen we twee of meer verschillende varianten van dezelfde pagina. Google Optimize houdt bij welke pagina variant jij hebt gezien en waarnaar je op de desbetreffende pagina doorklikt. Bekijk de privacy policy van Google Optimize hier.

Google Tag Manager

Deze website gebruikt Google Tag Manager. Hiermee kunnen we verschillende (tracking)codes (tags) beheren op de website. Tag Manager zelf registreert geen persoonsgegevens en zorgt er enkel voor dat er bepaalde tags worden geactiveerd of niet.  Bekijk de privacy policy van Google Tag Manager hier.

Zapier

Zapier wordt gebruikt om bepaalde services met elkaar te verbinden. Data die je invult bij de ene services, kan via een ‘Zap’ (een verbinding tussen twee services in Zapier) doorgestuurd worden naar een andere service.

voorbeeld:

 • Typeform → Agile CRM
  • Data die in de Quickscan wordt verzameld, wordt doorgestuurd naar Agile CRM via Zapier. Dit omvat alle ingevulde vragen, inclusief de bijbehorende persoonsgegevens, het IP adres en het apparaat van waar de scan is ingevuld.

 

Zapier slaat de inloggegevens van elke service ge-encrypt op. Die hebben ze nodig om de zap te kunnen uitvoeren. Die data wordt enkel voor de zap’s gebruikt. Bekijk de privacy policy van Zapier hier.

Typeform

We zetten Typeform in voor onze Klimaatwijzers en andere scans. Hiermee kunnen we gebruiksvriendelijke vragenlijsten opmaken, en inzichten in die vragenlijst vergaren.

De antwoorden die worden gegeven op de vragen worden ge-encrypt in een database opgeslagen. Hieronder vallen ook de uitgevraagde persoonsgegevens, IP-adres en type apparaat waarmee de vragenlijst is ingevuld. Deze data sturen we middels een webhook door naar zowel de database van de website als naar Agile CRM. Bekijk de privacy policy van Typeform hier.

Tracking van derden

Op deze website worden een aantal tracking codes van derden (services) gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op de pagina’s die je op onze website hebt bezocht. Services waar we deze advertenties op tonen zijn van Google, Facebook en LinkedIn.

Als je een account bij een van bovenstaande partijen hebt, kan het zijn dat er in hun privacy policy staat dat ze jouw bezoek aan onze website kunnen linken aan jouw profiel op hun website. Hierdoor kan het dus zijn dat jouw bezoek aan onze website wordt gedeeld met de onderstaande partijen. Wij delen zelf geen persoonsgegevens met één van deze services.

Inzage in gegevens

Bezoekers die hun gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen kunnen dit altijd doen via de afmeldlink in de betreffende e-mailcampagne en/of kunnen contact op te nemen. Onze gegevens vind je aan het begin van deze Privacy Statement en op onze contactpagina. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging van gegevens

CNG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact ons op via 030-2326170 of via info@climateneutralgroup.com. CNG heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Regelmatig updaten van onze software en web(applicatie)-framework zodat mogelijke (security-)bugs snel verholpen zijn wordt gedaan onze partner en wordt vastgelegd in bewerkersovereenkomsten.
 • Contentleaders, aan wie CNG, de hosting, beheer en de beveiliging van de website met.climateneutralgroup.com, heeft uitbesteed heeft een bewerkersovereenkomst met hun partij Savvii, die de beveiliging voor wat betreft de hosting garandeert.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.met.climateneutralgroup.com) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of maakt u zich zorgen over uw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit dan aan ons weten via info@climateneutralgroup.com, Alle contactgegevens vindt u bovenaan deze statement.

Laatst bijgewerkt: 14-5-2018

Begin met typen en druk op enter om te zoeken